SKRONIÓW - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
KOŚCIÓŁBIBLIASAKRAMENTYCZYTELNIAAUDIOTVLINKI


    strona główna
    liturgia
    intencje
    ogłoszenia
    kancelaria
    kronika
    galeria
    patron
    historia
    kontakt
B I B L I A   MSZE ŚWIĘTE

   niedziela:
   09.00, 11.30, 15.00;

   poniedziałek:
   08.00;
   wtorek-sobota:
   18.00
(czas letni)
   17.00
(czas zimowy)   SPOWIEDŹ

   przed Mszami św.

CO TO JEST PISMO ŚWIETE ?

biblia-tysiacleciaBiblia, inaczej Pismo Święte, to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym ludzie przez Niego natchnieni.

Pismo Święte przetłumaczone jest na około 1300 języków i narzeczy. Dlatego jest najbardziej znaną i wydawaną księgą świata — już od trzech tysięcy lat. Żadna inna księga nie zmieniła życia tak wielu ludzi i nie uczyniła tego w sposób tak niezwykły, jak Biblia.

Niektóre księgi i fragmenty Biblii — to arcydzieła literatury światowej.

Pismo Święte obejmuje 73 księgi mające wielu autorów i dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary Testament składa się z 46 ksiąg, a Nowy Testament z 27 ksiąg. Wszystkie księgi Starego i Nowego Testamentu można podzielić na trzy grupy: historyczne, dydaktyczne i prorocze.


KIEDY POWSTAŁO PISMO ŚWIETE ?

Biblijne księgi powstawały od XIII wieku przed Chrystusem do I wieku po Chrystusie. Autorzy biblijni posługiwali się różnymi formami wypowiedzi, różnymi rodzajami i gatunkami literackimi.


KTO JEST AUTOREM BIBLII ?

Autorem Pisma świętego jest Bóg. (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 105)
Bóg nie pisał jednak Pisma św. własnoręcznie, lecz wybrał ludzi, którymi posłużył się. Oni przekazali na piśmie to wszystko, i tylko to, czego On chciał (KKK 106)


JAK CZYTAĆ PISMO ŚWIĘTE ?

Aby Pismo św. pomogło nam osiągnąć wieczne zbawienie należy przyjmować je z szacunkiem pamiętając, kto jest jego autorem.

Czytając tekst biblijny, powinniśmy zadawać sobie pytanie: „Co chcesz mi. Panie, przez te słowa powiedzieć?”; „Do czego mnie teraz wzywasz?”; „Jak mogę w swoim życiu wypełnić Twoje oczekiwania?”

Dobrze jest czytać Pismo św. regularnie, np. codziennie przez kilka minut. Wielką pomocą w zgłębianiu natchnionej nauki ksiąg świętych mogą być różne formy wspólnotowego czytania i rozważania Pisma św.


DLACZEGO KATOLICKIE I

PROTESTANCKIE BIBLIE RÓŻNIĄ SIĘ?

Kanon katolicki, czyli wykaz ksiąg Pisma Świętego, obejmuje, jak wspomniano wyżej, 46 ksiąg Starego Testamentu i 26 ksiąg Nowego Testamentu. Razem 73 księgi.

Protestanckie Biblie mają siedem ksiąg mniej w Starym Testamencie. Te księgi zostały odrzucone przez protestanckich reformatorów w XVI wieku, ponieważ treści z tych ksiąg nie przemawiały za niektórymi protestanckimi doktrynami. Jednakże przed XVI wiekiem wszyscy chrześcijanie używali Biblii zawierających 46 ksiąg Starego Testamentu.

Wśród pierwszych chrześcijan było wiele debat na temat które księgi powinny wchodzić w skład Pisma Świętego.
Kościół otrzymawszy od Jezusa władzę i pod natchnieniem Ducha Świętego ustalił skład Biblii w formie, która istnieje do dziś.


LINKI DO STRON O BIBLII

Biblia 2000 - Interaktywny serwis Biblijny.
Dostępne tłumaczenia: polskie (7 tłumaczeń), angielskie (3 tłumaczenia), łacińskie i greckie.
Słownik Postaci Biblijnych, Słownik Terminów Biblijnych, Słownik Miejsc Biblijnych.

Biblia internetowa - Wyszukiwarka fragmentów Biblii na podstawie słów i fraz w języku polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

Biblia - prywatna strona o Piśmie Świętym - Jak powstawała Biblia, przewodnik po biblijnych przekładach, kursy biblijne, nauka języków Biblii, komputerowe programy biblijne...

Poznać Biblię - poznać Boga - Archeologia, geografia, historia, artykuły, przekłady,  nagrania, dyskusje... - wszystko dotyczące Pisma Świętego.

Pismo Święte - Jak czytać Biblię, najważniejsze informacje o Biblii, najwyższy czas odkurzyć Biblię, wiedza i wiara, gdzie znaleźć bardziej szczegółowe informacje o Biblii.

Niedziela z Biblią - Zbiór różnych dość przystępnych tekstów związanych z Biblia na stronie tygodnika NIEDZIELA.