SKRONIÓW - PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA
KOŚCIÓŁBIBLIASAKRAMENTYCZYTELNIAAUDIOTVLINKI


    strona główna
    liturgia
    intencje
    ogłoszenia
    kancelaria
    kronika
    galeria
    patron
    historia
    kontakt
K A N C E L A R I AK O P E R T Y
O D D A N E

grudzień:

BRYNICA SUCHA
2-10
11-20
21-33a
35-49
Dębówka

KSIĄŻE SKRONIÓW
49-65
65a-70

POTOK WIELKI
62-74A
75-84a
Maciejówka
Zalesie

PRZĄSŁAW MAŁY
1-6
7-13
14-20
21-24

SKRONIÓW
1-10a
11-21
31-40
42-44f
45-55
56-67
69-77
78-90
91-100
101-110
111-117a
118-125
126-134
135-147
148-160
162-167
168-183

 

DO KANCELARII PARAFIALNEJ
zapraszam w dni powszednie - bezpośrednio po Mszach św., proszę zgłaszać się w zakrystii.

tel.: 41 38 621 45  
tel. kom.: 790 290 273

 


 

DOKUMENTY POTRZEBNE

DO UDZIELENIA SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

I KATOLICKIEGO POGRZEBU

 

CHRZEST:
-
akt urodzenia dziecka;
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców (jeśli odbył się poza naszą parafią);
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, data urodzenia);
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o możliwości pełnienia tej godności (chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli już sakrament bierzmowania). 

 

BIERZMOWANIE:
-
metryka chrztu (jeśli chrzest był poza naszą parafią);
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji;
- w przypadku osób starszych, świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA:
- metryka chrztu dziecka (jeśli chrzest był poza naszą parafią).

 

MAŁŻEŃSTWO:
-
aktualne metryki chrztu, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz;
- świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji o bierzmowaniu w metryce chrztu); 
- dowody osobiste;
- ostatnie świadectwo katechizacji;
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej;
- "Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" - wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze).

UWAGA: Z wyżej wymienionymi dokumentami zgłaszamy się w kancelarii parafialnej trzy miesiące przed ślubem.

 

POGRZEB KATOLICKI:
• karta zgonu,
• zaświadczenie o udzieleniu sakramentów pokuty i namaszczenia chorych (wystawia je kapelan szpitala jeśli zgon nastąpił w szpitalu, lub ksiądz, który udzielił wymienionych sakramentów).

 

***

 

UWAGA: Jeśli chcemy cokolwiek z wyżej wymienionych spraw załatwić w innej parafii niż ta do której należymy, to czynimy to zawsze za zgodą własnego proboszcza.